Vícenásobný termočlánkový kabel

Vícenásobný termočlánkový kabel
Termočlánek typu J Fe/Cu-Ni, zdvojený
Standartní barvy DIN (černá/bílá)
Očíslované
Odstínění, uzemnění