Informácie o registrácii osobných údajov v Mouldpro ApS


 

Spoločnosť Mouldpro ApS je povinná chrániť a rešpektovať všetky osobné údaje, ktoré zhromažďujeme v súvislosti s našou obchodnou činnosťou.

 

Aby sme zabezpečili úplný súlad, týmto vás informujeme, ktoré osobné údaje sme zaregistrovali v našom CRM:

 

  • Meno spoločnosti
  • Adresa spoločnosti
  • Kontaktné údaje (e-mail)
  • História kontaktov

História zmlúv je uchovávaná za účelom zabezpečenia transparentnosti a vytvorenia prehľadu o Vašom využívaní našich produktov, pre zabezpečenie kvalitného zákazníckeho servisu a v neposlednom rade pre zabezpečenie dostatočných kontaktných informácií v súvislosti s prípadnými prípadmi záruky.

 

Bez vášho písomného súhlasu nebudú vaše osobné údaje použité na profilovanie ani marketingové účely.

 

V súvislosti s registráciou Vašich osobných údajov a histórie kontaktov máte nasledovné práva:

  • Právo nahliadnuť do údajov, ktoré sme o vás zaregistrovali (odkaz čl. 15)
  • Právo na opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov (odkaz čl. 16 a čl. 17)
  • Právo namietať proti tomu, ako zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi (odkaz čl. 21)

 

Ak si želáte, aby sme vaše osobné údaje vymazali, môžete tak urobiť zaslaním e-mailu so žiadosťou na adresu:

dataprotection.dk@mouldpro.com.

 

S pozdravom

Stefan Hansen
CEO
Mouldshop A/S