Informace o registraci osobních údajů v Mouldpro ApS


Společnost Mouldpro ApS je povinna chránit a respektovat veškeré osobní údaje, které shromažďujeme v souvislosti s naší obchodní činností. 

Abychom zabezpečili úplný soulad, tímto vás informujeme, které osobní údaje jsme zaregistrovali v našem CRM:

 

  • Jméno společnosti
  • Adresa společnosti
  • Kontaktní údaje (e-mail)
  • Historie kontaktů 

Historie smluv je uchovávána za účelem zajištění transparentnosti a vytvoření přehledu o Vašem využívání našich produktů, pro zajištění kvalitního zákaznického servisu a v neposlední řadě pro zajištění dostatečných kontaktních informací v souvislosti s případnými případy záruky. 

Bez vašeho písemného souhlasu nebudou vaše osobní údaje použity k profilování ani marketingovým účelům.

 

 

V souvislosti s registrací Vašich osobních údajů a historie kontaktů máte následující práva:

  • Právo nahlédnout do údajů, které jsme o vás zaregistrovali (odkaz čl. 15)
  • Právo na opravu nebo vymazání vašich osobních údajů (odkaz čl. 16 a čl. 17)
  • Právo namítat proti tomu, jak zacházíme s vašimi osobními údaji (odkaz čl. 21) 

Pokud si přejete, abychom vaše osobní údaje vymazali, můžete tak učinit zasláním e-mailu se žádostí na adresu:

dataprotection.dk@mouldpro.com.

 

S pozdravem

Stefan Hansen
CEO
Mouldshop A/S